Viser arkivet for oktober, 2011

En ukjent skatt

Buttsnutefrosk

Vi Nordmenn liker å se på oss selv som friskuser som går ut i naturen og gå i fjell. Har du sett kvikk lunsj reklamen? Den spiller på akkurat disse følelsene vi nordmenn har for vår egen natur. Men hvor mye vet vi om vår egen natur? Leder i Akershus Natur og Ungdom, Andrea Sofie Aasvang blogger om hennes store lidenskap, amfibier.

Les mer…

The circle of life

Naturen er rik, verdifull og uerstatteleg. Den er vakker, den gir oss mogelegheit til å leve på jorda og den er fornybar. På mange måtar.

Men ikkje all natur er fornybar. Gjennom alle dei sjukt mange åra det har vore liv på jorda har artar oppstått og utdødd. Mammuten døydde ut, geirfuglen døydde ut, dinosaurane døydde ut. Katten blei til, apa blei til og menneske blei til. Det er jo ein naturleg syklus, det veit dei fleste. Det er naturleg at artar døyr ut. Men i dag døyr det ut artar mellom 1000 og 10 000 gongar raskare enn kva som er normalt. Kvart 10. minutt døyr det ut ein art frå jorda, og den kjem aldri tilbake.

Det er kritisk for oss menneske, og resten av livet på jorda. Vi treng mangfaldet av artar i naturen, vi treng det for å overleve. Vi må ha reint vatn, rein luft, mat, og gjerne noko til medisinar slik at vi kan bli friske når vi er sjuke, og byggje husa våre av så vi ikkje treng å sove ute i vêr og vind. Vi treng at naturen heng saman, for vi veit ikkje kva som kan vere den avgjerdande arten i eit økosystem eller kva art vi kan bruke til framtidas medisinar.

TV lærar oss ingenting, seier mange. “Ungdommen ser alt for mykje på TV”. Eg ser mykje på TV, og er det ein ting Disney-filmen Løvenes Konge har lært meg, anna enn at ein ikkje skal stole på maktsjuke, onde onklar, så er det at ein må ta vare på naturen. Når dei syng om The Circle of Life, syng dei om naturen som heng saman og som vi må ta vare på. I det tempoet naturen døyr i dag, klarar vi ikkje å ta vare på naturen. Heldigvis veit vi kva som er problemet. Menneske. Vi øydelegg leveområda til artane, hogg ned skogar, sølar gift i rike fjordar og lagar klimaendringar. Når vi veit kvar problemet ligg, kan vi fikse det.

I Noreg må vi slutte å drepe naturen, vi må slutte å hogge ned verdifulle skogar og øydeleggje rike fjordar. Det toler ikkje naturen. Vi må verne skog, nermare bestemt 10% av den produktive skogen i landet. Og vi må ta vare på uerstattelege naturtypar. Det kan vi klare, om politikerane får ut fingeren og hjelp oss med det. Vår oppgåve er å vise det store engasjementet for rein og frisk natur rundt om kring i landet, og pushe politikerane til å gjere dei riktige vala.

Greier vi det går vi i riktig retning. Om du lurar på kva du kan gjere for å hjelpe til, er det eit hett tips å bli med på aksjonsveka til Natur og Ungdom, og vise ditt store engasjement for å ta vare på den rike naturen.

“The Circle of Life”: http://www.youtube.com/watch?v=vX07j9SDFcc

La fjorden leve!

Norsk natur minker. Det blir færre rene norske fjorder. Med det i bakhodet, spør jeg: kan Erik Solheim og Miljøverndepartementet tillate at Førdefjorden blir omgjort til gruveindustriens avfallsplass?

Selvfølgelig kan de ikke det, og derfor kan vi være trygg på at Norge ikke blir en fjord fattigere i fremtiden. Hvis Erik Solheim da ikke ser bort fra naturverdiene i fjorden og bukker under for presset fra gruveindustrien, som i følge Nærings- og handelsminister Trond Giske skal forsyne pensjonsfondet med sort gull etter oljas fall.

Les mer…

Aksjonsveke mot fjorddeponi !

Det nermar seg aksjonsveke. Aksjonsveka mot fjorddeponi, for reine fjordar og verdifull natur. Vi skal vise at ungdom bryr seg om framtida vår, at det er stort engasjement runt å bevare resten av den reine naturen. For la oss vere ærleg; det er ikkje særskilt mykje igjen.

Førdefjorden er ein av dei siste reine fjordane i landet, og Nordic Mining vil gjere den om til ein avfallsplass. Saka ligg no inne for behandling hos Mildjødepartementet og Erik Solheim. Seier miljøvernministeren ja til å dumpe 720 lastebillass med avfall rett i fjorden, kvar dag i 50 år, vil ikkje det berre kunne øydeleggje livet i fjorden. Det gir også signal om at naturen ikkje er noko særskilt, noko som vi ikkje treng å ta vare på.

7. til 13. november skal heile NU-Noreg vise at naturen er noko særskilt, som vi treng å ta vare på. Vi skal setje ned foten, slå ring om, droppe banner for og krevje at Erik Solheim tenkjer på framtida vår, og seier nei til å omgjere Førdefjorden til avfallsplass.

Med kule aksjonar, sta ungdom og kravet om at Førdefjorden haldast rein skal vi vinne. Gjennom bannerdropp, nattaksjonar, gåveaksjonar til politikerar, postkortkampanjen og enorm mediedekning skal vi skape større merksemd rundt natur og vinne Førdefjorden.

Etter aksjonsveka skal vi møte Erik Solheim og overekkje han postkorta, så det er viktig at alle sender inn postkort til Natur og Ungdom Torggata 34, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo.