Viser arkivet for stikkord bærekraftig

Naturmangfold vs vindmøller

vindmøller og naturmangfold hånd i hånd?

I dag er det vindkraftens dag, og Natur og Ungdom feirer. Men går det an å være for vindkraft og allikevel ta vare på naturmangfoldet? Ja!

les mer om hvordan her…

Hav er også natur!

*Har du tenkt på hvor mye natur som finnes under vann? Hvor uendelig mange arter som ligger under vannoverflaten? Hvilke viktige men sårbare økosystemer som finnes i havet? Det er et mangfold uten like! Og det må vi ta vare på. *

Men livet i havet er desverre også truet. Arter folk har hørt om, og arter som ikke er like kjent, står på rødlista, og menneskelig aktivitet har fått dem dit. Overfiske, fangstredskaper som tråling, utslipp av kjemikalier, dumping av avfall, for ikke å snakke om klimaendringer, truer en stor del av matforsyningen vår.

Norge har vært en fiskerinasjon i årevis, mye lenger enn vi har vært en oljenasjon. Det må vi fortsette å være! Men for at vi skal forbli en fiskerinasjon må vi bruke ressursene på en bærekraftig måte. Vi må drive med bærekraftig og miljøvennlig fiske, vi kan ikke dumpe steinslam i rene fjorder, vi kan ikke sette i gang oljevirksomhet rett ved siden av sårbare korallrev.

Da naturmangfoldloven kom i fjor var regjeringa både fornøyd og stolt. Et omfattende lovverk som skal brukes til å ta vare på naturen vår. Og naturmangfoldloven er bra, men den gjelder ikke i havet. Lovens virkeområde, som det heter på fint, gjelder kun ut til 12 nautiske mil. Det er ikke så langt. Det er i alle fall ikke langt nok. Er ikke hav og livet i havet natur? Jo! Vi trenger de lovene som som skal sikre at artene på land får leve i havet også.

Fokus på å ta vare på livet i havet er for lavt. Det er alt for lett å ødelegge den delen av livsgrunnlaget vårt som ligger under vann. Ved blant annet å utvide naturmangfoldloven til å gjelde i havet, ved å legge til rette for det miljøvennlige fisket, ved å slutte å dumpe avfall i sårbare fjorder, ved å opprette petroleumsfrie områder og ved å kutte klimagassutslipp kan vi klare å redde det som ikke er ødelagt. Vi har ikke noe valg. Naturen er livsgrunnlaget vårt, og havet er en del av det.