Viser arkivet for stikkord gift

Natur og Ungdom i strupen på Klima- og Forurensningsdirektoratet

På et folkemøte forrige torsdag la Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fram sitt vedtak om utslipp av giftstoffet Magnafloc 1707 i Bøkfjorden i Kirkenes. Nok en gang var beskjeden til Sydvaranger gruve: «kjør på»! I dag klaget Natur og Ungdom med Naturvernforbundet vedtaket inn til Klif.

Les mer…

Fjorden baby!

foto: bengt

Lengst nord i landet, i Sør-Varanger kommune i Finnmark, ligger det en fjord. Nærmere bestemt Bøkfjorden. Denne fjorden er en av landets nasjonale laksefjorder. I Bøkfjorden svømmer noen av våre viktigste laksebestander og myndighetene har slått fast at denne fjorden må vi ta ekstra godt vare på. Nå står Bøkfjorden i fare for å bli dumpet full av gift. Det lokale gruveselskapet, Sydvaranger AS, har spurt Klima- og Forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) om de kan dumpe opp til 500 tonn gift i fjorden, hvert eneste år, 15 år fram i tid. Havforskningsinstituttet fraråder på det sterkeste utslippet og det som tidligere var en fjord full av gladlaks kan fort bli til en suppe, giftigere enn Voldemorts spytt.

Ved siden av klimaproblemet er tapet av natur det største miljøproblemet vi står ovenfor idag. Vi utrydder planter og dyr mellom 1.000 og 10.000 ganger raskere enn normalt. I hovedsak fordi vi ødelegger leveområdene deres. Det mangfoldet i naturen vi alle er avhengig av forsvinner i et rasende tempo og vi gjør alt for lite for å stoppe det. Klimaproblemet og naturproblemet henger tett sammen. Klimaforskerne i FNs klimapanel sier at klimaendringene kan føre til at nesten en tredjedel av alle planter og dyr i verden forsvinner. Når klimaet endrer seg så raskt som det gjør blir det vanskeligere for planter og dyr og tilpasse seg endringene i leveområdene og konsekvensen blir at dyr og planter forsvinner. Det er lett å glemme, men vi er avhengige av å ta vare på naturen rundt oss. Naturen gir oss tilgang til ren mat, ren luft, rent vann og en trygg plass å bo.

Regjeringen hadde et mål om å stoppe utryddelsen av dyr og planter i Norge innen 2010. Nå er 2010 her og vi har ingen grunn til å feire. Det er på tide at noe skjer. Natur og Ungdom skal gjøre sitt for å sette søkelyset på de som forsøker å ødelegge skogen eller dumpe fjorden full av gift og slam, men vi trenger deg med på laget. Det er på tide at vi gjør noe med problemene. For vi er ikke så ulike, laksen og vi. Som oss er den avhengig av et rent miljø med tilgang til ren mat og ren luft for å føde og spise. Følg med på reddresten.no/blogg