Viser arkivet for stikkord regjeringen

Natur og Ungdom i strupen på Klima- og Forurensningsdirektoratet

På et folkemøte forrige torsdag la Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fram sitt vedtak om utslipp av giftstoffet Magnafloc 1707 i Bøkfjorden i Kirkenes. Nok en gang var beskjeden til Sydvaranger gruve: «kjør på»! I dag klaget Natur og Ungdom med Naturvernforbundet vedtaket inn til Klif.

Les mer…

Statsbudjsettets suicidale naturmangfoldssatsning

Spent og med en klype naivitet tenkte vi at kanskje, bare kanskje, ville regjeringen endelig gjøre noe for å hindre ytterligere tap av naturmangfold. Den trusselen, som på lik linje med klimaendringer, er av menneskehetens største utfordringer – i følge FN.
I dag utryddes en art hvert 10. minutt, det er opp til 1000 ganger raskere enn evolusjonen tilsier. Kritt-tiden, da dinosaurenes velde endte med deres utryddelse, var sist jordkloden opplevde et ligndende utryddelsestempo. Man skylder på en nedslående meteoritt. Utviklingen vi ser i dag, er selvpåført.

Så kom endelig regjeringens forslag til statsbudsjett, og med det bekreftelsen; regjeringen bryr seg ikke om tapet av naturmangfold. Om dette er grunnet manglende virkelighetssans, eller manglende forståelse av naturmangfoldets viktighet, er uklart. Nedprioriteten av naturen er i alle fall åpenbar, noe vi finner meget skremmende.

De 135 millionene regjeringen i år har satt av til skogvern, det mest konkrete tiltak man kan gjennomføre for å hindre artsutryddelser, representerer en reell nedgang fra fjorårets satsning. Fjorårets satsning var alt for laber, årets er ikke en gang et forsøk. Beløpet som i år er satt av til skogvern, er ikke engang nok til å gjennomføre vern av områder foreslått vernet av skogeiere selv.

Det er fantastisk billig å verne skog. 268 millioner kroner vil det koste for vern av våre 13 viktigste skogområder. Dette er mindre enn prisen av statsministerboligen, som er på rundt 315 millioner kroner. Den norske stat bruker altså mer penger på å sikre statsministeren et lukseriøst hjem, enn på vern av skog – på å sikre vårt naturmangfold. Jeg ville ledd, hadde det ikke vært så utrolig trist.

Det er trist. Norge har, gjennom FN, forpliktet seg til å stoppe tap av naturmangfold innen 2010. Et mål satt for å unngå avsagningen av den grenen vi klamrer oss fast til. Den tynne grenen som berger oss fra helvete. Tap av naturmangfold er ensbetydende med tap av muligheter og rasering av vårt livsgrunnlag. Naturmangfoldet gir oss rent vann, ren luft, trygg mat og medisiner. Det må reddes.

Forskning viser at 10 prosent vern av produktiv skog må til for å redde naturmangfoldet. Per dags dato har vi i Norge vernet 1,8 prosent. Som sagt, det koster latterlig lite å verne nok. Det er viljen regjeringen mangler. Dagens hensynsløshet, i regi av vår regjering, bidrar, som nevnt, til utryddelsen av arter i samme tempo som da dinosaurene ble utdryddet. For å hindre en lignende utvikling for menneskehetens velde, foreslår vi å redde resten.

Fjorden baby!

foto: bengt

Lengst nord i landet, i Sør-Varanger kommune i Finnmark, ligger det en fjord. Nærmere bestemt Bøkfjorden. Denne fjorden er en av landets nasjonale laksefjorder. I Bøkfjorden svømmer noen av våre viktigste laksebestander og myndighetene har slått fast at denne fjorden må vi ta ekstra godt vare på. Nå står Bøkfjorden i fare for å bli dumpet full av gift. Det lokale gruveselskapet, Sydvaranger AS, har spurt Klima- og Forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) om de kan dumpe opp til 500 tonn gift i fjorden, hvert eneste år, 15 år fram i tid. Havforskningsinstituttet fraråder på det sterkeste utslippet og det som tidligere var en fjord full av gladlaks kan fort bli til en suppe, giftigere enn Voldemorts spytt.

Ved siden av klimaproblemet er tapet av natur det største miljøproblemet vi står ovenfor idag. Vi utrydder planter og dyr mellom 1.000 og 10.000 ganger raskere enn normalt. I hovedsak fordi vi ødelegger leveområdene deres. Det mangfoldet i naturen vi alle er avhengig av forsvinner i et rasende tempo og vi gjør alt for lite for å stoppe det. Klimaproblemet og naturproblemet henger tett sammen. Klimaforskerne i FNs klimapanel sier at klimaendringene kan føre til at nesten en tredjedel av alle planter og dyr i verden forsvinner. Når klimaet endrer seg så raskt som det gjør blir det vanskeligere for planter og dyr og tilpasse seg endringene i leveområdene og konsekvensen blir at dyr og planter forsvinner. Det er lett å glemme, men vi er avhengige av å ta vare på naturen rundt oss. Naturen gir oss tilgang til ren mat, ren luft, rent vann og en trygg plass å bo.

Regjeringen hadde et mål om å stoppe utryddelsen av dyr og planter i Norge innen 2010. Nå er 2010 her og vi har ingen grunn til å feire. Det er på tide at noe skjer. Natur og Ungdom skal gjøre sitt for å sette søkelyset på de som forsøker å ødelegge skogen eller dumpe fjorden full av gift og slam, men vi trenger deg med på laget. Det er på tide at vi gjør noe med problemene. For vi er ikke så ulike, laksen og vi. Som oss er den avhengig av et rent miljø med tilgang til ren mat og ren luft for å føde og spise. Følg med på reddresten.no/blogg