Viser arkivet for stikkord utryddelse

Internasjonalt engasjement!

Tidligere denne uka var jeg på et lite sted ved byen Olen i Belgia sammen med tre andre medlemmer fra Natur og Ungdom og 120 andre miljøengasjerte ungdommer fra hele Europa. Arrangementet var YouPEC 2010, en konferanse for miljøengasjert europeisk ungdom, og i år var tema for konferansen biologisk mangfold.

På konferansen fikk vi lært masse om problemet med at biologisk mangfold forsvinner, bare ikke i Norge, men i hele Europa og hele verden. Og ikke minst, lærte vi og diskuterte en hel den om hvordan det har gått med målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold innen dette året – naturmangfoldåret 2010 – et mål som jo ikke har blitt oppnådd.

Tapet av naturmangfold forsvinner i dag raskere enn det som tidligere har vært normalt, og ikke siden dinosaurenes tid har arter forsvunnet så raskt som de gjør i dag. Så hva blir da veien videre fram mot 2020? Skal målet være å stoppe tapet i løpet av de neste ti årene? Det er dette som blir spennende å se, hva blir det nye målet som både Norge og resten av det internasjonale samfunnet setter seg innen året er omme – og ikke minst, hvilke tiltak skal iverksettes og hvordan skal de oppnå å stoppe utviklingen?

På YouPEC 2010 var vi alle deltakerne fra 35 forskjellige europesike land enige om at noe må gjøres for å stoppe , og det haster. Resultatet ble en uttalelse som vi overrakte til EU-kommissæren for miljø, Janez Potočnik. Et sammendrag av uttalelsen kan du lese her.

Ellers, må jeg si at det føles fantastisk å ha vært på YouPEC sammen med 120 ungdommer fra 35 forskjellige land som jobber for akkurat det samme som oss i Natur og Ungdom; å ta vare på naturen og stoppe tapet av naturmangfold!

Naturmangfoldsåret 2010

anne solsvik

For meg handler Naturmangfoldsåret om å få frem hvordan så mange små skapninger har betydning for jordas liv og videre utvikling. I dag forsvinner det en ny art hvert 10 minutt og FN rapporterer at hastigheten på utryddelse nå er oppe i mellom 100 og 1000 ganger raskere enn tidligere, skriver Anne Solsvik, leder i Unge Venstre i sitt blogginnlegg

Les mer…